Wbar Configureren

Terug naar het Nederlandse menu

Under construction !!!!

Wbar is een quick launch bar een MAcOS achtige look heeft.

Er zijn twee configuratie bestanden welke door Wbar gebruikt worden.

De eerste is het bestand wbar-sam dat je vindt in de map ~/.Wbar of dat je kunt oproepen via de Desktop Setup icoon op de standaard Wbar, en dan kies je voor Wbar configuration, en vervolgens voor 'Edit Wbar configuration' in het nieuwe venster.

sleep 5
wbar -j 1 -p bottom -nanim 3 -z 2.5 -above-desk -balfa 0

#
# Options:
#  -config conf-file (eg: $HOME/.wbar)
#  -above-desk    run over a desktop app (ie: xfdesktop)
#  -isize i     icon size (eg: 32)
#  -idist d     icon dist (eg: 1)
#  -zoomf z     zoom factor (eg: 1.8 or 2.5)
#  -jumpf j     jump factor (eg: 1.0 or 0.0)
#  -pos  p     position:
#            top | bottom | left | right | 
#            center | <bot|top>-<right|left>
#  -dblclk ms    ms for double click (0: single click)
#  -bpress      icon gets pressed
#  -vbar       vertical bar
#  -balfa i     bar alfa (0-100)
#  -falfa i     unfocused bar alfa (0-100)
#  -filter i     color filter (0: none 1: hovered 2: others, 3: all)
#  -fc 0xAARRGGBB  filter color (default green 0xff00c800)
#  -nanim i     number of animated icons: 1, 3, 5, 7, 9, ...
#  -nofont      if set disables font rendering

De belangrijkste instellingen zijn :

De Wbar
- bovenaan je scherm : -p top
- onderaan je scherm : -p bottom

De uitgezoomde icoontjes
- naar beneden laten uitzetten : -j 0
- naar boven laten uitzetten : -j 1

Dus voor een bar die je
- bovenaan wil de combinatie : -j 0 -p top
- onderaan wil de combinatie : -j 1 -p bottom

Als je de achtergrond van je bar wil veranderen van een volle bar naar doorzichtige, kun je dat doen door:

-balfa 0 voor doorzichtige bar
-balfa 100 voor een ondoorzichtige bar.

De bar zelf is bepaald door een png bestand. Dat png bestand bevindt zich standaard in de map :
/usr/share/wbar/wbar.icons/

Standaard noemt het bestand osxbarback.png

In het bestand ~/.wbar (ook te bereiken via Desktop Setup icoon > Wbar configuration > Edit Application List),
wordt bovenaan verwezen naar het png bestand zoals je kunt zien in onderstaande snippet:

# The Bar && Font
i: /usr/share/wbar/wbar.icons/osxbarback.png
t: /usr/share/wbar/wbar.icons/VeraBd/9
c:
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.