Sam Draadloos Netwerk

SAM Draadloos Netwerk

Veel gebruikers krijgen te maken met problemen met hun netwerkverbindgen. Deze pagina zal u informeren hoe je je draadloze verbinding moet beheren in je SAM Linux omgeving op je desk- of laptop. Deze informatie kun je ook gebruiken bij andere Linux distributies.

Om verbinding te krijgen met je wifi kaart, moet je eerst de driver, het stuurprogramma, van je kaart dus, installeren.

Er zijn verschillende manieren om dat met SAM te doen, welke verschillen met een Windows omgeving:

  1. Met de hulp van het virtueel programma "Ndiswrapper"
Ndiswrapper
a.Windows maakt gebruik van de Network Driver Interface Specification (NDIS) als een standaard methode van het OS om te communiceren met de NIC (Network Interface Card = netwerkkaart)driver software van diverse hardware bedrijven..
b.De Linux ndiswrapper software suite welke SAM developers voor u al geïnstalleerd hebben in SAM, laat je toe om je Windows NIC stuurprogramma binnen SAM te gebruiken door een software wrapper rond de Windows stuurprogramma te bouwen waardoor het Windows stuurprogramma denkt binnen Windows te werken en niet onder Linux.
c.Ndiswrapper heeft ook zijn beperkingen. Het werkt alleen bij die hardware die door Windows ondersteund zijn. Het zeer interessante iwspy commando (wordt later besproken) is niet ondersteund en de wrapper voegt een extra complexe software laag welke normaal niet aanwezig zou zijn.

2. RPM bestanden gebruiken

De compatibiliteit via RPM bestanden is veel groter en in de gevallen waar je de kernel moet hercompileren, heeft de website van het project links naar RPM bestanden van standaard kernels met ndiswrapper ondersteuning. Voor een ervaring linux gebruiker zijn de tutorials op de website tamelijk duidelijk en een ervaren Linux gebruiker zou binnen het uur zijn NIC aan de praat moeten krijgen.

Klik op RPM Driver om een artikel te lezen over installatie via RPM en het configureren van je NIC.

Enkele commando's om via de konsole je Wifi in te stellen

iwconfig
standaard parameters van je wifi instellen
iwlist
scant de omliggende Wifi router en vertoont die met hun resp. instellingen
iwspy
Per node link qualiteit bepalen
iwpriv
allow to manipulate the Wireless Extensions specific to a driver (private)
ifrename
allow to name interfaces based on various static criteria

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.